Varčevanje z energijo

Za diskusijo sem izbrala temo: Varčevanje z energijo.

 

Povzetek diskusije

V uvodnem nagovoru sem predstavila temo in predlagala eno aktivnost, to je ugašanje luči ter z vprašanjem spodbudila udeležence, katere dejavnosti bi oni predlagali.

Udeleženci so navajali še druge dejavnosti npr. zapiranje pip, reguliranje  radiatorjev ali pa kar uživanje ob svečkah kot obliko varčevanja.

 

Glede ugašanja luči se udeleženci očitno strinjajo, da bi bilo dobro skrbeti za to, saj je kar pet od šestih udeležencev razprave govorilo o tem. Vsak  je dodal drug šolski  prostor, v katerem je potrebno skrbeti za ugašanje luči: od razredov, hodnikov, stranišč do telovadnice. Porodila se je zelo dobra ideja, da bi namestili opozorila na vrata teh prostorov. Kot moderatorka sem navdušeno sprejela predlog in dodala, da bi bila opozorila lahko zabavna, da ne bi bila preveč suhoparna in da bi na bolj prijeten način spodbujala učence k varčevanju. Dve udeleženki sta se odzvali na to idejo in sicer se eni zdi, da bi bila opozorila lahko preveč zabavna, najbrž v smislu, da jih učenci ne bi resno jemali, eni udeleženki se pa opozorila z zabavno vsebino zdijo dobra ideja. Ena udeleženka je predlagala, da bi poslali  dežurnega učenca po šoli ugašat luči.

 

V nadaljnji diskusiji  sem z zapisom o varčevanju s toploto spodbudila razmišljanje o tej dejavnosti za varčevanje z energijo. Udeleženci so se odzvali z opisovanjem  težav, na katere naletijo v svojih učilnicah: večini je pretoplo, nekatere pa zebe. Poznavalka razmer je povedala, da je šolo težko enakomerno ogrevati.

 

Glede varčevanja se je pojavila še ena ideja, ki omenja varčevanje z vodo in zapiranje pip.

Koristno se mi je zdelo opozorilo glede oddajanja poročila v okviru EKO šole.

Za zabavo je poskrbela udeleženka, ki bi varčevala na svojevrsten način: ob svečkah, v viseči mreži in z radiatorji na minimum bi si predstavljala uživanje v tropih.

 

 

Analiza

Domnevam, da sem  spodbudila diskusijo s kratkim uvodom, v katerem nisem povedala preveč, da ne bi vzbudila vtisa, da ni kaj dodati. Zelo koristno se mi zdi postaviti vprašanje na koncu uvoda in na koncu vsakega mojega odziva. Najprej sem prepustila, da so udeleženci navajali razne ideje in nisem posegala oz. odgovarjala na vsako idejo – domnevam, da se tako pridobi širši spekter idej.

Ko se je prvi odziv zaključil, sem razpredala o  varčevanju s toploto in želela spodbuditi z vprašanji nadaljnjo razpravo. Očitno je, da se nisem razvrstila primerno glede na to, da sem odpirala »novo poglavje«, to bi v bodoče popravila. Namreč bolj bi pazila, kdaj odgovarjam na določeno mnenje in kdaj odpiram novo temo oz. podtemo.

 

Comments are Closed

© 2021: Drobnic Informacije | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress